www.asbarez.com

Հարցազրոյց Armenian ibooks-ի Հիմնադիրներ Միրաքեանի Եւ Եաւրումեանի Հետ
ԱԼԻՆ ՊԶՏԻԿԵԱՆ
Հայաստան այցելութեանս ընթացքին հանդիպեցայ բազմաթիւ հետաքրքրական անձերու, որոնցմէ էր Ռուբէն Միրաքեանը։ Անմիջապէս փափաքեցայ իրեն հետ հարցազրոյց մը ունենալ, որպէսզի ապացուցեմ, թէ որքա՛ն ազգօգուտ աշխատանք կը տանի ան՝ իբրեւ գործակից ունենալով Մարատ Եաւրումեանը։

Միրաքեանն ու Եաւրումեանը կ՛ապրին Երեւան։ Անոնք Հայաստանի Պետական համալսարանի արաբագիտութեան բաժինի դասախօսներ են։
Այս երկու դասախօսները մէկ տարի առաջ ձեռնարկեցին հրաշալի գործունէութեան մը։ Apple ibookstore-ի ցանկին վրայ կ՛աւելցնեն Հայերէն լեզուն եւ որպէս արդիւնք՝ մէջտեղ կը բերեն Armenian ibooks-ը՝ հայկական առաջին ելեկտրոնային գիրքերը։ Այժմ Apple ibookstore եւ Google ebooks հարթակներուն վրայ կարելի է գտնել հայերէն գիրքեր, շնորհիւ Միրաքեանին եւ Եաւրումեանին։ Բացի ատկէ, գիրքերը կարելի է կարդալ ebook Reader-ներով, Kindle Kobo-ի, Sony Reader-ի եւ Android-ի միջոցաւ։
Հարցազրոյցս տեղի ունեցաւ «Անի Փլազա» պանդոկին մէջ։rrr

Կարդալ ավելին` http://asbarez.com/arm/171752/