Author: Artashes Kalantaryan, Confession Genre:

Հրատարակությունն ընդգրկում է Արտաշես Քալանթարյանի (1931-1991) «Կանխամտածված սպանություն», «Գրվեց ապառաժ քարին», «Հանրապետության օրինակելի քաղաքացին», «Մովսես ապերը» և «Սիրի՛ր մերձավորիդ» վիպակները, որոնք նվիրված են մեր կյանքի տարբեր կողմերին, մարդկային բարդ փոխհարաբերություններին։ Վիպակներից յուրաքանչյուրը իսկապես յուրօրինակ մի խոստովանություն է։

Download_on_iBooks_Badge_US-UK_110x40_090513 GOGLE